Dečiji muskulo skeletni sistem je podložan promenama i svaki negativan uticaj na njega može dovesti do stvaranja deformiteta. Svi korektivni deformiteti koji se javljaju ( skolioza, kifoza, lordoza, deformiteti stopala, X ili O noge… ) imaju nekoliko osobina, što se ranije otkriju lakše i brže će se ispraviti, imaju progresivan razvoj i ne smeju se zapustiti i najvažnija stvar a zajednička za sve je to da se leče POKRETOM. Nakon detektovanja i dijagnostikovanja odredjenog deformiteta dete se što pre uključuje u korektivan program, sa posebnim kombinacijama vezbi, kreirane individualno za svakog na osnovu stepena i vrste deformiteta. Uz našim tim fizioterapeuta i konsultacijama lekara po potrebi ispravljanje deformiteta ce biti zanimljivo i interesantno za vašu decu, sigurno i što je najbitnije efikasno. Ukoliko imate sumnju ili već dijagnostikovan deformitet dodjite da zajedno pomognemo vašem detetu i sprečimo dalji razvoj deformiteta.

Korektivna gimnastika je precizno osmišljen program za prevenciju i lečenje svih posturalnih problema koji direktno utiču na loš položaj tela. Ovakve probleme koji nastaju u uzrastu deteta bitno je uočiti što pre i raditi na tome dok je dete još u razvoju.

Kifoza

Kifoza je deformitet u torakalnom delu kičmenog stuba koji povećava krivinu kičme van njenih fizioloških granica. Dete ima pogrbljem i povijen stav, skupljena ramena ka unutra i često kompenzatornu lošu poziciju glave i vrata.

Skolioza

Kao jedan od najčešćih deformiteta kičmenog stuba u razvoju deteta postavlja dete u “iskrivljen položaj u jednu i/ili drugu stranu). Stručnije rečeno, to je deformitet kičme u obliku slova “S” koji je najčešće praćen sa dve suprotne kompenzatorne krivine u lumbalnom i torakalnom delu kičmenog stuba. Budući da je to progresivan problem, bitno je u ranoj dobi deteta sprečiti dalji razvoj deformiteta i kroz korektivni program ojačati i istegnuti određene grupe mišića zarad pravilne posture.

Deformiteti stopala

Spušten ili podignu svod stopala direkto utiče na mehanizam pravilnog hoda kod deteta. Ukoliko Vaše dete ima problem sa stopalima ima predispoziciju da u kasnijoj dobi života se susretne sa bolovima koji nastaju u kolenu ili donjem delu ledja.

Pravilnim gazištem telo ne kompenzuje sitne rotacije ili pregibanja zglobova kolena i kuka i tako ima bolji odnos sa karlicom te ne vrši preveliko opterećenje na kičmeni stub u uspravnom položaju.

X`` i ``O`` noge

Često kao odgovor na deformitet stopala javljaju se “X” (valgus) i “O” (varus) noge. To je deformite u zglobu kolena koji direktno utiče na promenu veza u zglobu kolena opterećujući jedne više od drugih. Ovaj problem utiče na hod i trčanje tako što prilikom svakog koraka telo ne raspoređuje težinu tela jednako na yglob kolena. Korektivni program za ovaj deformitet pordazumeva izjednačavanje snage i elastičnosti mišića svih mišića koji okružuju koleno i motorno učenje pravilnog hoda deteta.