Samo za najmlađe!

Kroz igru do pravilnog razvoja i ljubavi prema sportu!

Program je osmišljen za najmladje od 3 do 10 godina. Podeljen u starosne grupe do 6 mališana program omogućuje bolji nadzor visoko stručnih terapeuta i kondicionih trenera koji su tu da vaše dete nauče pravilnom skoku, kolutu, kontroli balansa, razvitku logičkih finckcija i rešenja u toku fizičkih vežbica, i da podstaknu drugarstvo među mališanima.

Kroz aktivni program gimnastike, raznih poligona, vežbica sa loptom stiče se ljubav za sport koja ostaje za ceo život.

deac2
Školica sporta postoji da bi se razvio:
  • propriceptivni mehanizam deteta (svesnost polozaja tela u prostoru)
  • bolja koordinacija i balans
  • ljubav prema sportu i sportskim aktivnostima
  • razvijanje socijalnih vestina kroz sport
  • podsticanje pravilnog rasta deteta.
Korektivna gimnastika

Prevencija i lečenje svih posturalnih deformiteta.

Korektivna gimnastika je precizno osmišljen program za prevenciju i lečenje svih posturalnih problema koji direktno utiču na loš položaj tela. Ovakve probleme koji nastaju u uzrastu deteta bitno je uočiti što pre i raditi na tome dok je dete još u razvoju.

deac3
Skolioza

Kao jedan od najčešćih deformiteta kičmenog stuba u razvoju deteta postavlja dete u “iskrivljen položaj u jednu i/ili drugu stranu). Stručnije rečeno, to je deformitet kičme u obliku slova “S” koji je najčešće praćen sa dve suprotne kompenzatorne krivine u lumbalnom i torakalnom delu kičmenog stuba. Budući da je to progresivan problem, bitno je u ranoj dobi deteta sprečiti dalji razvoj deformiteta i kroz korektivni program ojačati i istegnuti određene grupe mišića zarad pravilne posture.

Kifoza

Kifoza je deformitet u torakalnom delu kičmenog stuba koji povećava krivinu kičme van njenih fizioloških granica. Dete ima pogrbljem i povijen stav, skupljena ramena ka unutra i često kompenzatornu lošu poziciju glave i vrata.

Deformiteti stopala

Spušten ili podignu svod stopala direkto utiče na mehanizam pravilnog hoda kod deteta. Ukoliko Vaše dete ima problem sa stopalima ima predispoziciju da u kasnijoj dobi života se susretne sa bolovima koji nastaju u kolenu ili donjem delu ledja.

Pravilnim gazištem telo ne kompenzuje sitne rotacije ili pregibanja zglobova kolena i kuka i tako ima bolji odnos sa karlicom te ne vrši preveliko opterećenje na kičmeni stub u uspravnom položaju.

X`` i ``O`` noge

Često kao odgovor na deformitet stopala javljaju se “X” (valgus) i “O” (varus) noge. To je deformite u zglobu kolena koji direktno utiče na promenu veza u zglobu kolena opterećujući jedne više od drugih. Ovaj problem utiče na hod i trčanje tako što prilikom svakog koraka telo ne raspoređuje težinu tela jednako na yglob kolena. Korektivni program za ovaj deformitet pordazumeva izjednačavanje snage i elastičnosti mišića svih mišića koji okružuju koleno i motorno učenje pravilnog hoda deteta.