Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija je koncept, zapravo filozofija lečenja bazirana na tome da svaki čovek, uključujući i one sa poteškoćama, ima neiskorišćene psiho-fizičke mogućnosti (Kabat 1950). To je dobro zaokružen pristup zbrinjavanja pacijenta, koji uključujući evaluaciju i tretman neuromuskularne disfunkcije ima za cilj postignuće optimalnih aktivnosti.

Pokušavamo olakšati razvoj efikasnih i koordiniranih ciljanih aktivnosti dok u isto vreme omogućavamo pacijentu odgovarajući feedback da bi se pojačali svi normalniji uzorci pokreta.

Proprioceptivna

  • Korišćenje svih unutrašnjih i spoljašnjih receptora u telu za dobijanje senzornog inputa

Neuromuskularna

  • poboljšanje veze između mišića i nervnog sistema za dobijanje motornog odgovora

Facilitacija

  • olakšanje pokreta, mogućnost iniciranja pokreta

 

Principi PNF-a

  • Pristup je uvek pozitivan, podstičući i koristeći ono što pacijent može da uradi na fizičkom i psihičkom nivou
  • Lečenje je usmereno ka kompletnom ljudskom biću, a ne samo a specifični problem niti na pojedini deo tela
  • Koristeći PNF tehnike na efikasan način pacijentu se mogu rešiti problemi: bol, smanjenje mišićne snage, kontrakture, poremećaj tonusa, koordinacija i postura.