Ukoliko imate povredu koja ne može biti sanirana konzervativno, često jedino rešenje predstavlja operacija. Operacija, bilo kog dela tela, zahteva pripremu i postoperativnu rehabilitaciju.

Priprema tela za operativni poduhvat bilo koje vrste može znatno olakšati sam proces operacije i smanjiti period oporavka. Jačanjem određenih grupa mišića  telo zadržava “osećaj” snage i stabilnosti koji u kasnijem periodu rehabilitacije može pomoći u motornom učenju pokreta i kvalitetnijoj rehabilitaciji.

Uspešna operacija prvi je korak vašeg oporavka nakon povrede. Pravovremena i ciljana rehabilitacija, uzimajući u obzir specifičnosti vaše operacije, vraća Vas u najkraćem mogućem vremenu aktivnostima vašeg svakodnevnog života.


 

Postoperativnu rehabilitaciju možemo podeliti u tri faze:

  1. Zarastanje tkiva – u ovoj fazi cilj je osigurati pravilno zarastanje tkiva, paziti na rasterećenje segmenta, aktivirati muskulaturu na pravilan način i održavati telesnu kondiciju.
  1. Povratak aktivnostima svakodnevnog života – normalan hod bez pomagala i priprema muskulature za sledeću fazu oporavka
  1. Povratak sportskim aktivnostima – ovo je završna faza Vašeg oporavka, gde je potrebno postepeno krenuti sa uvođenjem specifičnog treninga sa elementima prilagođenim prema Vašem cilju i željenom nivou aktivnosti.