ULTRAZVUK BEOGRAD

Ultrazvučna dijagnostika
mekih tkiva

Pregled lekara specijaliste u cilju dijagnostikovanja povreda i oboljenja:


Ultrazvučni pregled mišića (rupture mišića, istegnuća mišića, hematomi…)


Ultrazvučni pregled zglobova (distorzija skočnih zglobova, povrede kolena, ramena, lakta…)


Ultrazvučni pregled tetiva (povrede ahilove tetive, tendinitisi…)


Ultrazvučna dijagnostika mekih tkiva


pregledspecijaliste

Pregled lekara specijaliste

Pregledi lekara specijalista:

Pregled specijaliste iz oblasti ORTOPEDIJE


Pregled specijaliste iz oblasti RADIOLOGIJE


Pregled specijaliste iz oblasti REUMATOLOGIJEKlinički pregled fizioterapeuta

Kliničko dijagnostikovanje povreda i uspostavljanje kliničke slike, konsultacije i kineziološka procena posture tela koju sprovodi visoko obrazovani fizioterapeut.

Ovaj tip pregleda se sprovodi ukoliko nije potrebna dodatna dijagnostika lekara specijaliste ili ukoliko pacijent ima prethodno odrađenu dijagnostiku u cilju ispitivanja stanja pacijenata, predlaganja određenih fizikalnih terapija i kineziterapijskog programa vežbi.

Klinički pregled fizioterapeuta