https://lokomoto.rs/wp-content/uploads/2020/05/Bolno-rame-min.jpg

Lečenje Bolnog Ramena Beograd

Title:

Description:

Bolno-rame-min-1280x720.jpg

Lečenje Bolnog Ramena Beograd

Rameni zglob je skup nekoliko zglobova koji zajedno sa tetivama i mišićima omogućuju širok raspon pokreta u ruci. Međutim, mobilnost ima svoju cenu. Može dovesti do povećanja problema sa nestabilnošću ili uklještenjem (impingement) mekih tkiva ili koštanih struktura u ramenu, što rezultira bolom.

Bol možete osećati samo kada pomerate rame ili sve vreme. Bol može biti privremen ili se može nastaviti i zahtevati medicinsku dijagnozu i lečenje.

Najčešći problemi u ramenom zglobu su.

  • Upala tetive (bursitis ili tendinitis)
  • Kidanje mišićnih vlakana, tetive ili labruma
  • Nestabilnost
  • Artritis
  • Prelom kosti

U 80% slučajeva lečenje je nehirurško. Uz fizikalnu terapiju i dobro osmišljen plan kineziterapije možete imati odlične rezultate koji eliminišu bol i uspostavljaju dobru biomehaniku ramena.