https://lokomoto.rs/wp-content/uploads/2020/05/Distorzija-skocnog-zgloba.jpg

Lečenje Izvrnutog Skočnog Zgloba Beograd

Title:

Description:

Distorzija-skocnog-zgloba-1280x720.jpg

Lečenje Izvrnutog Skočnog Zgloba Beograd

Distorzija skočnog zgloba je jedna od najčešćih povreda kako kod profesionalnih sportista tako i kod rekreativaca. Nastaju usled uvrtanja zgloba i prema stepenu povrede mogu se podeliti u tri grupe:

  • Distorzije sa blagim istegnućem ligamenata
  • Distorzije sa delimičnim kidanjem ligamenata
  • Distorzije sa totalnim kidanjem ligamenata

Simptomi usled sva tri stepena su bolnost, otok, smanjena pokretljivost i nemogućnost oslonca. Jako je bitna rana primena takozvane RICE metode (odmor, hlađenje, kompresija i elevacija), nakon čega se pacijent uključuje u program odgovarajuće fizikalne i kinezi terapije.

Za distorziju skočnog zgloba je od presudnog značaja reagovati pravovremeno i u tom slučaju krioterapija je prvi izbor terapije koja će pre svega zaustaviti širenje otoka, zapaljenja samog skočnog zgloba i okolnih mekih tkiva. Pacijent se zatim uključuje u fizikalne procedure (tekar terapija, magnetoterapija, lasero terapija, elektroterapija, limfna drenaža.. ). Sledeća faza podrazumeva primenu kineziterapije u cilju jačanja mišića, povećanja obima pokreta i postizanja odgovarajućeg oslonca.

Savet za pacijente se ogleda u prevenciji od nastanka povrede, povećanju stabilnosti skočnih zglobova, istezanju i jačanju mišića koji učestvuju u pokretima stopala.