https://lokomoto.rs/wp-content/uploads/2020/05/Meniskus.jpg

Lečenje Povrede Meniskusa Beograd

Title:

Description:

Meniskus-1280x720.jpg

Lečenje Povrede Meniskusa Beograd

Povreda meniskusa jedna je od najčešćih povreda kolena. Svaka aktivnost koja vas natera da silovito uvijate ili okrećete koleno, posebno kada se oslonite punom težinom, može dovesti do povrede meniskusa. Najčešće se javljaju u sportu i često mogu biti udružene sa povredama ligamenata kolena.

Koleno ima dva meniskusa u obliku slova C koji deluju poput jastuka između vaše butne i potkolene kosti. Njihova uloga se pre svega ogleda u amortizovanju opterećenja u kolenom zglobu, stabilizaciji kolena, poboljšanju ishrane zgloba, olakšanju klizanja zglobnih površina, zaštiti hrskavice i sprečavanju abnormalnih pokreta kolena. Povreda meniskusa izaziva bol, oticanje i ukočenost. Takođe možete da osetite blokade u pokretu kolena i imate poteškoće da potpuno opružite koleno.

Konzervativni tretman –  Ukoliko je pukotina meniskusa manjeg obima i ukoliko nema slobodnih fragmenata pristupa se konzervativnom lečenju, fizikalnom terapijom (tekar terapijom, laseroterapijom, magnetoterapijom, krio terapijom, elektroterapijom..) i kineziterapijskim programom vežbanja u cilju jačanja muskulature, povećanja stabilizacije i povećanja obima pokreta.

U drugim slučajevima, ukoliko je pukotina veća ili ima slobodni fragment koji dovodi do “blokade” kolena, meniskus zahteva hiruršku intervenciju.