https://lokomoto.rs/wp-content/uploads/2020/05/Prelom-metatarzalne-kosti.jpg

Lečenje Preloma Metatarzalne Kosti Beograd

Title:

Description:

Prelom-metatarzalne-kosti-1280x720.jpg

Lečenje Preloma Metatarzalne Kosti Beograd

Prelomi metatarzalnih kostiju nastaju dejstvom direktne sile na same metatarzalne kosti, kada sama sila prevazilazi čvrstinu kosti i njenu elastičnost. Prelomi takođe mogu nastati usled takozvanih stres fraktura. Ti prelomi ne nastaju usled dejstva direktne sile, već nastaju usled dugog opterećenja metatarzalne regije kao što je slučaj kod mladih sportista koji su pod dugotrajnim fizičkim opterećenjem, odnosno sportista koji su izloženi čestim promenama podloge.

Simptomi koji se javljaju su bol, otok, nemogućnost hoda i palpatorna bolna osetljivost na dorzalnoj strani u predelu tarzometatarzalnog zgloba. Dijagnostika preloma se sprovodi pomoću rendgena, nakog čega se pacijent stavlja u određenu imobilizaciju sa poštedom od takmičarsko rekreativnih aktivnosti.

Pacijent se nakon toga uključuje u fizikalnu terapiju (tekar terapija, lasero terapija, elektroterapija, krio terapija..). Vraćanje u trenažno takmičarske aktivnosti treba biti postepeno, uz precizno ciljane vežbe i strogo dozirano opterećenje.


Call Now Button