https://lokomoto.rs/wp-content/uploads/2020/05/Skakacko-koleno.jpg

Lečenje Skakackog Kolena Beograd

Title:

Description:

Skakacko-koleno-1280x720.jpg

Lečenje Skakackog Kolena Beograd

Skakačko koleno ili tendinitis ligamenta patele se najčešće javlja kod sportista koji su izloženi dugotrajnim, ponavljajućim skakanjem ili trčanjem na duge staze, odnosno usled dugotrajnog opterećenja samog ligamneta patele. Na samu pojavu ovog sindroma dosta utiče gubitak elastičnosti mišića kvadricepsa i ostalih fleksora kolena.

Sam sindrom se javlja usled dugotrajnih mikrotrauma na samom ligamentu usled čega dolazi do pojave bolne palpatorne osetljivosti u početku, a kasnije do veće inflamacije najčešće sa prednje strane, donjeg dela patele uz moguću pojavu otoka.

Lečenje samog sindroma se ogleda pre svega u prestanku aktivnosti, uključivanju pacijenta u program fizikalnih procedura (Tekar terapija, Ergon terapija, magnetoterapija, laseroterapija, elektro terapija, krioterapija) i istezanju mišića kvadricepsa i ostalih fleksora kolena. Pri smanjenju simptoma nastavlja se sa istim procedurama sa uvođenjem odgovarajućih vežbi jačanja i dodatnim radom na istezanju mišićnih tetiva i opuštanju fascije odgovarajuće grupe mišića. Vraćanje na trenažno-sportske aktivnosti treba biti postepeno i pravovremeno kako se dati simptomi ne bi vratili.

Prevencija nastanka skakačkog kolena se ogleda u radu na istezanju odgovarajućih mišića, dobrom oporavku sportista nakon trenažnih aktivnosti i jačanju muskulature.


Call Now Button