OPORAVAK POSLE OPERACIJE

Postoperativna rehabilitacija je multidisciplinarni, multi-modalni pristup koji se može primenjivati od prvog dana nakon operacije. Medicina zasnovana na dokazima koristi se za optimizaciju pacijentovog postoperativnog kursa koji promoviše rani oporavak dok su komplikacije smanjene. Kompletna rehabilitacija je fokusirana na što raniji i kvalitetniji povratak svakodnevnom životnom režimu, kao i na povratak sportsko-rekreativnim aktivnostima. U zavisnosti od težine operacije, rehabilitacioni program se formira od prvog dana nakon operacije do potpunog povratka u funkcionalno stanje.

Postoperativna rehabilitacija kolena – operacija prednjih ukrštenih ligamenata, bočnih ligamenata, meniskusa, prelom čašice, oštećenje hrskavice…

Postoperativna rehabilitacija Ahilove tetive – operacija Ahilove tetive usled potpune ili parcijalne rupture

Postoperativna rehabilitacija ramena – operacija rupture mišića rotatorne manžetne ramenog zgloba, ruptura labruma, operacija nakon preloma, artroskopija…

Postoperativna rehabilitacija kičmenog stuba – laminektomija, discektomija, spinalna fuzija i prelom kičmenih pršljenova…

postoperativnarehabilitacija